Fiscaal voordeel : EIA 2014

Extra fiscaal voordeel in 2014 met onze dakbedekkingen.

Kies bij dakrenovatie voor één van onze duurzame milieuvriendelijke witte dakbedekkingen met aanvullende dakisolatie en profiteer van de energiebesparing en het extra fiscale voordeel van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Milieu, energie- en kostenbesparing gaan uitstekend samen!

Wat is de EIA?

De overheid wil het energiegebruik zoveel mogelijk beperken en heeft daarom voor energiebesparende investeringen, een extra fiscaal vriendelijke regeling (EIA). Een gedeelte van de investering mag, bovenop uw gebruikelijke afschrijving, als extra aftrekmogelijkheid worden verrekend met de fiscale winst. De regeling maakt gebruik van de Energielijst 2014.

Inhoud regeling EIA

Via de EIA mag 41,5% van de kosten als extra aftrekmogelijkheid worden verrekend met de fiscale winst. Hierdoor ontstaat, bijvoorbeeld uitgaande van een bedrijfsmatige investeerder die 25% vennootschapbelasting betaalt, een fiscaal voordeel van 10,375% van de subsidiabele kosten.
U betaalt door de EIA dus minder belasting.

Waarom witte reflecterende dakbedekking?

Witte reflecterende dakbedekking vermindert, door reflectie van de warmtestralen, in bijna alle gevallen de koellast en/of verhoogt het comfort van het binnenklimaat (zgn. cool roof). Door de vermindering van de koellast bespaart u energie en levert u een bijdrage aan de vermindering van CO²-uitstoot.
Klik hier voor meer informatie en voordelen.

Hoe werkt de Energielijst 2014?

Verbetering van de isolatiewaarde in combinatie met witte dakbedekking van bestaande daken van bedrijfsgebouwen kan onder twee codes worden gemeld namelijk:
Code A 210403 (Isolatie voor bestaande constructies) en code 210000 (Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen).

Code A 210403 (Isolatie voor bestaande constructies)

De bestaande dakbedekkingsconstructie dient te blijven gehandhaafd. De nieuwe aanvullende isolatie dient een r-declared waarde te hebben van ten minste 1,50 m²K/W. In aanmerking komen alle kosten van levering en aanbrengen van de isolatie en witte dakbedekking. Het maximum bedrag bedraagt € 30,- per m2 nageïsoleerd dakoppervlak (exclusief snijverliezen).

Code 210000 (Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen)

Het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in
ISSO 75.1. Technische eisen zijn gelijk aan code A 210403, er is echter geen aftopping van het maximale bedrag per m2 nageïsoleerd dakoppervlak van toepassing.

Welke dakbedekking / isolatie komt bijvoorbeeld in aanmerking?

Projectmatig dient te worden bepaald welk type dakbedekking en isolatie, afhankelijk van de eisen en wensen, de beste keuze is. Neem kontakt op voor meer info.

Hoeveel voordeel heeft u?

Voorbeeld EIA

Kosten isolatie en dakbedekking * € 100.000,-
EIA voordeel € 41.500,-
Uw totale voordeel bij 25% Vpb € 10.375,-
Uw totale voordeel bij 52% IB € 21.580,-
* uitgangspunt dat het maximum bedrag per m2 niet wordt overschreden.

Voorwaarden:

Alleen voor bestaande kantoren en bedrijfshallen. Woningen, koel- en vriesruimten zijn uitgesloten.
Van toepassing indien u inkomsten- (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt.
Digitale aanvraag indienen binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan. Wij adviseren u dit te verzorgen in overleg met uw boekhouder of accountant.
Investering dient 5 jaar geactiveerd op de balans te staan. Consequenties bij kortere periode (door bijv. verkoop) in overleg met Belastingdienst.
Minimum bedrag voor de EIA is € 2.500,- per jaar.
Raadpleeg voor alle voorwaarden de Energielijst 2014.

Contact info

BREEZODAK
Achterstraat 30
4011 EP Zoelen
tel. : 0344 681570
fax. : 0344 681398
mobiel : 06 5350 4466
email : zoelen@breezodak.nl

Wie zijn Breezodak ?

Breezodak verzorgt dakbedekking voor daken van verschillende groottes en vormen. Ook voor uw speciale projecten kunt u bij ons terecht.

Contact info

Ons Adres:
Achterstraat 30
4011 EP ZOELEN
Openingstijden:
Ma. tot Vrij. 9 tot 17 h
Weekeinden gesloten